Preaload Image

แข่งขั​นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลืมปิกร​ะดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

ประกาศการคัดเลือกนัก​เรียนเข้าอบรมเพื่อเต​รียมนักเรียนไปแข่งขั​นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลืมปิกร​ะดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
ศูนย์มหาวิทยาลัย และศูนย์โรงเรียน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
ค่าย 1 รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

Start Time

12:00 am

วันเสาร์, ตุลาคม 6, 2018

Finish Time

12:00 am

วันอังคาร, ตุลาคม 23, 2018

ข้ามไปยังทูลบาร์